Heikki Aro: Digital bioekonomi skapar ny efterfrågan på tjänster

2015-10-05
Grunden för verksamheten inom bioekonomi baserar sig på ett effektivt och ändamålsenligt utnyttjande av olika biomassor. Till sitt ursprung kan biomassa vara ett nytt och jungfruligt råmaterial, bifraktioner från en annan förädlare eller återvunnet råmaterial. Alla dessa massor förenas dock av att ju bättre man dokumenterat massans ursprung desto bättre kan den utnyttjas som high value-produkt med en hög förädlingsgrad.

En försäljningsannons av typen "Ett ton havre säljs nästa höst" intresserar inte inköpare inom läkemedelsindustrin eller livsmedelsbranschen särskilt mycket. Intresset kan dock väckas om man erbjuder produkter som kan spåras fullständigt. En sådan produkt kunde till exempel innehålla en hel del fiber av god kvalitet och otaliga andra vegetabiliska biomolekyler och fett med en exceptionellt bra emulgeringsförmåga. Digitaliseringen förvandlar denna tankelek till verklighet.

Trappsteg i bioekonomipyramiden

Bioekonomipyramiden beskriver hur biomassans förädlingsvärde stiger med förädlingsgraden. På alla trappsteg i pyramiden skapar och förädlar man en hel del information. Men för närvarande återspeglas förädlingen av informationen inte i någon nämnvärd grad i slutproduktens eller tjänstens värde. Möjligheterna inom digital bioekonomi kan utnyttjas inom skogs- och åkerbioekonomi utan att glömma industrins biflöden eller samhällsavfall. Till exempel modern åkerodlingsmateriel utnyttjar en hel del ny datateknik som samlar information om bland annat skördens kvalitet och kvantitet, variationerna i tillväxtförhållandena samt gödslingen och växtskyddet. Största delen av denna information betjänar dock gårdens egna behov.

Om den förädlades till följande trappsteg i bioekonomipyramiden skulle den främja ny marknadspotential. Samtidigt främjar förädlingen av information i sig ny högkompetent affärsverksamhet som behövs inom alla bioekonomisektorer som fokuserar på nya möjligheter.

Systemens kompatibilitet är en utmaning

De största aktörerna i maskinbranschen har identifierat möjligheterna med digital bioekonomi. Till exempel John Deere har redan integrerat datatjänster i maskinhandeln. För närvarande är tjänstens huvudsakliga mål att optimera kundens verksamhet, och servicepaketen skräddarsys rätt långt enligt kundens önskemål.

Ett av de största hindren för vidareförädling av informationen är att systemen inte är kompatibla. Tills vidare fungerar åtminstone inte skördetröskans datasystem enligt principen plug and play tillsammans med läkemedelsföretagets massaspektrometer.

Mot internationell bioekonomi

Tekes vill stödja utvecklingsarbetet i företagen genom vilka aktörerna får nya roller och verksamhetsprinciper inom den internationella bioekonomin. Nya operativa modeller kräver nya nätverk, nya ekosystem. Samtidigt kan potentiella kunder i allt högre grad involveras i utvecklingsarbetet så att man kan skräddarsy produkter och tjänster som allt bättre motsvarar marknadens behov. Pilotplattformer som byggs på potentiella marknadsområden är ett bra sätt att testa den operativa modellens funktion.

Den operativa miljön inom bioekonomi är en utmanande och mångdimensionell helhet. Hur ska vi effektivt utnyttja de möjligheter som digitaliseringen erbjuder i den nya operativa miljön inom bioekonomi?

Expert Heikki Aro
NTM-centralen/Tekes tjänster
tfn 050 395 2638
heikki.aro (at) tekes.fi

Sanna Nuutila
comments powered by Disqus