Riikka Heikinheimo: Föregångare behövs

2016-04-18
Gästblogg

Ett faktum som inte kan ha undgått någon, är att Finland behöver ekonomisk tillväxt. Utan tillväxt och arbetsplatser kan vi inte upprätthålla centrala delar av välfärdsamhället. Vi kan inte konkurrera med billig arbetskraft eller förmånliga råvaror i den globala miljön.

Finlands trumfkort för att klara sig har redan länge varit kunnande. Därför uppkommer en allt större del av den kommande ekonomiska tillväxten inklusive de arbetstillfällen den skapar som ett resultat av kunnande samt ny och omlagd affärsverksamhet.

Även den operativa miljön ska vara i skick, både i hemlandet och i vår omvärld. Trots att vi från Finland inte kan påverka allt som sker i vår omvärld, kan vi ändå skapa beredskap för en hel del. Exempel på detta kan vara en klokt genomförd prognostisering och därpå följande insatser på kunnande. Å andra sidan finns det i Finland många saker i den operativa miljön, som kan klaras ut genom kloka överenskommelser. Det vill säga, om viljan finns.

Inom utbildning, kunnande och forskning kan samhället och näringslivet stöda tillväxten på många sätt genom gemensamma åtgärder. Rätt inriktad offentlig finansiering skapar genom att vara förutseende ny verksamhet, och sporrar å andra sidan till reformer i befintlig verksamhet. I denna diskussion deltar vi på Finlands Näringsliv gärna för att föra fram näringslivets synpunkter.

Innovationsverksamhet är ett bra sätt för företag av alla storlekar och inom alla branscher att bygga konkurrenskraft för framtiden i en föränderlig värld. Analyser av positiva effekter som innovationsverksamhet har lett till fungerar som goda påminnelser för oss. Resultat av Tekes verksamhet återfinns också på många arbets- och nattduksbord.

En uppgift för Finlands Näringsliv har den senaste tiden varit att påminna centrala inflytelserika personer och intressegrupper om denna lite mera långtgående konkurrenskraftsfaktor, som vi inte har råd att glömma bort mitt ibland de omedelbara förändringsbehoven.

Det är viktigt för Finland att en så stor del som möjligt av de kunskapsbaserade arbetstillfällena och av den ekonomiska tillväxten uppkommer i företag som har sin verksamhet här. Bland megatrenderna i världen har digitaliseringen och globaliseringen redan länge förstärkt varandra. Finland har förutsättningar att vända läget till sin fördel, eftersom det i omvälvningar alltid också finns möjligheter. Vi ska inte bli förbisprungna.

Förutsättningen för framgång är att förnya strukturer och rutiner samt tyvärr även att anpassa sig till de tillgängliga resurserna. Vi måste våga bana väg för föregångarna inom innovationsverksamhet. Finlands tillväxt uppkommer till stor del ur kompetens och innovationer.

Riikka Heikinheimo
Direktör, Kompetens och tillväxt
Finlands Näringsliv EK

www.ek.fi

comments powered by Disqus