Pekka Soini: Tarastis förslag plogar startbanan för företag som siktar på internationalisering

2016-02-01

Utredningsman Lauri Tarasti har lagt fram sitt förslag till en sammanjämkning av statens regionförvaltning och landskapsförvaltningen. Arbetet var omfattande och tidtabellen strikt.

Tarastis förslag att överföra uppgifter gällande innovations- och uppfinningsverksamhet och internationalisering av affärsverksamhet från NTM-centralerna till Tekes är en bra och följdriktig linjedragning. Det stöder mycket bra en innovationsbaserad tillväxt, som vi nu behöver i Finland. Den här lösningen är enligt min åsikt det bästa sättet att ge fart åt de företag som har de mest lovande förutsättningarna till framgång i den hårdnande internationella konkurrensen.

Förslaget innebär en överföring av cirka hundra personer från NTM-centralerna direkt till Tekes. Experterna i fråga utför för närvarande uppgifter åt Tekes under ledning av Tekes på olika håll i Finland, men administrativt lyder de under NTM-centralen i Birkaland. Det faktum att de överförs direkt till Tekes förenklar i väsentlig grad den nuvarande förvaltningsstrukturen.
Enligt min uppfattning är resurserna i det förslag som Tarasti lagt fram i bruk på bästa och effektivaste sätt ur allas syvinkel. Det ger bäst nytta för företagens tillväxt och internationalisering, för landskapen och hela Finland.

De bästa fördelarna med den centrala modellen är att den tryggar den offentliga riskfinansiering som de mest lovande tillväxtföretagen behöver och experttjänster i den helhet som Team Finland-aktörerna utgör. Det är även mycket bra att helheten av tjänster för företag blir tydligare och att nationella tjänster finns jämlikt att erbjuda alla tillväxtföretag som siktar på internationalisering i hela landet.

Lauri Tarasti lyfte fram kundinriktning som en utgångspunkt för sitt arbete. Kundinriktning är något som vi ställer störst vikt vid även hos oss på Tekes – vi arbetar för de finländska företagens och Finlands bästa.


Pekka Soini

Skribenten är generaldirektör för Tekes
twitter: @psoini

comments powered by Disqus