Mika Klemettinen: 5G – bara hype eller ryggraden för vårt digitala samhälle?

2016-10-06

Följande generations mobiltelefonnät, dvs. 5G-näten, har under den senaste tiden uppmärksammats i många samband och även media lovprisar dem. 5G lovar mycket snabba, energieffektiva och pålitliga nätverk som fungerar utan dröjsmål. Det finns skeptiker också – kommer någonting att ändras på riktigt eller är 5G bara hype?

Båda synpunkterna är delvis sanna. Från en vanlig mobilanvändares synpunkt är språnget från nuvarande 4G till 5G inte nödvändigtvis värst dramatisk, eftersom existerande nätverk uppdateras så småningom till sina egenskaper mot 5G – förändringen sker inte på en gång. På annat håll är övergången större: Nättrafiken kommer i framtiden allt mer att bestå av kommunikation mellan maskiner och anordningar vars krav de nuvarande nätverken inte ännu uppfyller. Mängden av data som rör sig i nätverken kommer att multipliceras och allt mer kritiska operationer kommer att göras via trådlösa nätverk, till exempel intelligent trafik, obemannade fartyg med fjärrstyrning eller distanskirurgi. I testnätprojekt (www.5gtnf.fi), som Tekes delvis finansierat och forskningsprojekt i anslutning till dem, undersöks hur långt de nya lösningarna räcker och vad de borde kunna åstadkomma med tanke på de som utnyttjar nya nätlösningar.

Vad är då nyttan med 5G? Det bildar tillsammans med cybersäkerhetslösningar, big data och dess analytik samt med möjliggörande IoT-funktioner en branschoberoende digital serviceplattform. Som grund för detta ligger 5G som lösning på de krav som de allt mer växande dataöverföringsmängderna ställer. Och vad betyder detta i praktiken?

Under Flow Festivalen i Helsingfors i augusti testades Nokias 4G/5G-småcell basstationer. I stora publikevenemang kör dataförbindelserna lätt fast när när banden blockeras. Mobila 5G-basstationer kompletterar existerande basstationers kapacitet och bitarna rör sig igen. I Tammerfors håller man på och startar också i världsomfattande skala en av de mest omfattande och längsta testerna i automatisk körning – och där är avsikten också att utnyttja 5G-lösningar.

I själva verket kan robotbilar inte förverkligas ens i teorin utan 5G. Självstyrande bilar behöver så snabba och pålitliga nätverk som fungerar utan dröjsmål att utan 5G skulle de ofta köra ut eller in i varandras stötfångare. Samma behov har distanskirurgin och framtidens sjukhus som grundar sig på internet av saker, och för vars utveckling man precis fick glädjande draghjälp från IBM. 5G innebär alltså förutom snabbhet också säkerhet.

Kapplöpningen för att få ut 5G-lösningar på marknaden är likadant som tidigare. Olympiska spelen – den här gången Korea 2018, Japan 2020 och Kina 2022 – utgör estraderna för den stegvisa introduktionen av också den här generationens lösningar. Amerikanska och koreanska operatörer har troligen kommit längst när det gäller de första kommersiella testnäten och de första delvis icke-standardiserade lanseringarna är att vänta inom de närmaste två åren.

Men minst lika bra kan man i Finland också. Tekes 5thGear-programmets testnät och undersökningsprojekt i samband med dem, som lanserades på ett uppseendeväckande sätt i Barcelona på världens största mobilmässa, gör pionjärarbete genom att testa nya lösningar, vilket samtidigt utgör ett skyltfönster av finländskt kunnande mot världen. Genom detta kunnande har man också kunnat locka flera utländska företag till Finland under de senaste åren.

Det öppna innovationssamarbetet som är unikt i världsomfattande skala begränsar sig inte endast till industriella och akademiska aktörer. I Finland främjar t.ex. kommunikationsministeriet testkulturen genom att erbjuda nya 5G-testfrekvenser flexibelt. I början av september i Uleåborg utmanade minister Berner olika aktörer att också göra förslag på hur man formar lagstiftningen så att den är mera tillåtande för affärsverksamhetsinitiativ som utnyttjar nya 5G-lösningar.

Låt oss gå tillbaka till frågan i början. Kommer någonting att ändras på riktigt eller är 5G bara hype? 5G erbjuder delvis gammalt i ett nytt bättre paket för traditionella användningssyften men samtidigt mycket nytt och en framtid som man inte sett tidigare. Den möjliggör också ny slags affärsverksamhet – oberoende av bransch. Digitalisering förenar, 5G möjliggör.

Mika Klemettinen
Skribenten är chef för Tekes 5thGear-program
Twitter: @MikaKlemettinen

comments powered by Disqus