Laura Ylä-Sulkava: Nya arbetssätt – multifunktionslokalen en utmaning för post-it-lapparna

2016-05-27
Den 15 augusti 2016 flyttar Tekes till Team Finland-huset i Gräsviken. Den nya typen av multifunktionslokal samt det faktum att vi jobbar i samma lokaliteter som Finpro och Finnvera, kommer att bli någon form av utmaning för våra invanda handlingssätt.

Eftersom Finpro redan nu verkar i Team Finland-huset, har vi kunnat göra besök där för att öva oss att arbeta i de nya lokaliteterna. För ett par veckor sedan var jag i Gräsviken och jobbade och min vana trogen skrev jag arbetsrelaterade minneslistor och anteckningar på post-it-lappar. När arbetet var klart efter några timmar, sökte jag instinktivt efter en papperskorg bredvid bordet för post-it-lapparna. Men det finns inga papperskorgar vid arbetsborden, utan dessa fanns vid kaffeapparaterna och i kopiatorrummen. Visst kändes det svårt.

En liten detalj, men jag fick nog utmana mig själv i tankarna. Jag funderade över om det finns alternativ till dessa praktiska lappar, som åtminstone i mitt nuvarande arbetssätt är mycket viktiga. Samtidigt kom jag underfund med att jag inte längre kan limma dessa lappar på mitt bord – eftersom jag inte längre har ett eget bord. En vänlig blivande kollega gav mig då rådet att limma lapparna i mitt häfte :) Månne det finns någon digital lösning på detta?

Post-it-lappar eller ej, nu måste jag se mig i spegeln och fundera över mitt sätt att jobba. I mitt tidigare arbete vande jag mig vid öppna kontor, men multifunktionskonceptet utmanar mig att tänka över betydelsen av att organisera mitt arbete. Nära vem sköter jag den här uppgiften snabbast? Behöver jag ett par timmar för koncentration eller ska jag stanna hemma hela dagen och distansjobba? Sköter jag rutinerna, till exempel hantering av fakturor eller arbetstidsregistrering, bäst på Street Café eller får jag dem snabbare bort från dagordningen i ett tyst område? Detta kommer åtminstone att kräva mera förutseende och disciplin av mig själv.

Söndagen den 22 maj ingick i Helsingin Sanomat artikeln Työelämän viisi kuuminta trendiä – näitä taitoja ja asenteita vastavalmistuvat tarvitsevat (De fem hetaste trenderna i arbetslivet – dessa färdigheter och attityder behöver nyutexaminerade). Ganska många av trenderna som nämns träffar mitt i prick vad gäller oss:

1. Rörligt arbete och distansarbete
Ja – vi rör oss i vår nya lokal och utanför lokalen på ett ändamålsenligt sätt med tanke på skötseln av uppgifterna.

2. Osynlig chef
Ja – chefen kan vara i någon annan del av byggnaden (som även nu), distansjobba osv. Den ökande självledarskapsaspekten i nya typer av lokaler, som togs upp i artikeln, kommer åtminstone att synas i form av ett större behov av att förutse de egna arbetsuppgifterna. Man måste kunna välja var och med vem arbetet blir bäst utfört.

3. Beredskap att lära sig nytt
Absolut (mitt favorittema) – egen inlärningsförmåga och upprätthållande av den samt nyfikenhet när det gäller allt nytt, är absoluta krav.

4. Mångkultur
Ja – åtminstone olika organisationskulturer och olika sätt att arbeta kommer att märkas allt mer i vår miljö.

5. Att göra något tillsammans
Ja – en ny lokal och all modern utrustning stöder att göra tillsammans och stöder en ökning av mervärdet i vårt arbete.

Laura Ylä-Sulkava
Direktör, Stödfunktioner

comments powered by Disqus