Jukka Leppälahti: Challenge Finland hjälper till att omvandla problem till affärsverksamhet

2016-02-26

Vi har kört igång tävlingen Challenge Finland, där forskare och företag har möjlighet att fungera tillsammans på ett nytt sätt i syfte att skapa innovationer. När jag säger så här, frågar den upplyste läsaren genast vad det var för fel på det gamla sättet. I korthet har det gamla sättet, med vilket jag nu avser Tekes modell för samarbete med forskningen, varit ett förtjänstfullt och nutida sätt att föra samman forskare och företag i avsikt att förbättra utnyttjandet av forskningsresultaten. När man blickar ut över världen, ser man att Finland har varit en föregångare vad gäller detta. Diskussionen om ett ännu effektivare utnyttjande av forskningsresultaten än tidigare har emellertid förts av en bra orsak.

Utvecklingen i samband med digitaliseringen har lett till snabba förändringar i verksamhetsmiljön men även till ökad konkurrens och beslutsfattande under osäkra förhållanden. Challenge Finland svarar på utvecklingen genom att integrera företagens innovationsverksamhet och den offentliga forskningen i ännu högre grad än tidigare. Den offentliga forskningen producerar ny kunskap, vilket säkert ger upphov till idéer om hur den nya kunskapen kunde utnyttjas. Innovationer skapas emellertid i företagen. Syftet med Challenge Finland är att göra det möjligt för företag och forskare att gemensamt fundera ut målet för verksamheten. Vilka problem kunde lösas med hjälp av toppforskning och vilka möjligheter öppnar detta för företagens innovationer? När man tillsammans hittar lösningsmodeller för problem som är viktiga för kunderna, kan man genom forskning och utvecklingsarbete avancera mot såväl radikala som helt nya innovationer på marknaden, något som det skapas för litet av i Finland.

En annan viktig sak med tanke på forskning och utveckling är att hela tiden sträva efter att säkerställa att det arbete som görs är relevant ur kundens synvinkel. Det lönar sig inte att lägga allt för mycket krut på sådan utveckling som ingen behöver. Kunderfarenhet är viktigt, men som Steve Jobs har sagt, "A lot of times, people don't know what they want until you show it to them". Det här gäller i synnerhet helt nya innovationer.

I det första momentet av Challenge Finland, som består av två moment, kan forskare och företag tillsammans identifiera sådana problem och lösningsmodeller som kunde leda till affärsverksamhet. Vi vill med en lätt sökmetod igångsätta så många mindre projekt som möjligt, där man kan verifiera preliminära idéer och deras relevans och bygga ett konsortium för fortsatt utveckling och kommersialisering. Ett resultat av arbetet i det första momentet kan vara en insikt om att alla idéer som finansierats inte är bra. I stället hittar man alternativa, bättre sätt att avancera. I det andra momentet av tävlingen kan man sedan presentera det ändrade förslaget. I det andra momentet höjs insatserna för utvecklingsarbetet varefter man avancerar snabbt, gärna fortfarande tillsammans med kunden. Till det andra momentet väljs sådana projekt som motiverats och avancerat bäst i det första momentet.

Det är viktigt att notera att långsiktigt arbete, tillräcklig förberedelse och hög kvalitet inte står i strid med snabbhet och förmåga att tåla osäkerhet. Tvärtom gör kompetens av stora mått och långsiktigt arbete det möjligt att avancera snabbt och hantera de risker som förknippas med osäkerhet. Någon klok har sagt att ingenting är så praktiskt som en god teori.


Jukka Leppälahti
ledande expert, Tekes

Pia Mörk
comments powered by Disqus