Jukka Häyrynen: “I have not failed. I've just found 10000 ways that won't work”

2016-07-15

Det här sade sin tids ledande innovatör, Thomas A. Edison, för hundra år sedan. Samma orubbliga attityd behöver vi i dag.

Antalet unga företag med potential för snabb och till och med mycket snabb tillväxt, har ökat i Finland. På teknologikonferenser (pitch på engelska) i Silicon Valley står våra företag i jämbredd med sina internationella konkurrenter. Vi har alla förutsättningar för framgång.

Vad beror det då på att en produkt trots en lång tid av finslipning inte alltid säljer?  Det måste man fråga kunden direkt – ju fortare desto bättre – och helst innan man har bränt egna eller andras pengar i utvecklingen av produkten.

Inom dans kallas en snabb rotation där man ändrar riktning för pivotering. I tillväxtföretagens värld menas med pivotering en ändrad inriktning av verksamheten, en tvärvändning när det gäller en affärsmodell eller produkt. Detta görs i en situation där man inser att det gamla inte fungerar.

Världen är full av kunder som är färdiga att betala vad som begärs, givet att produkt och sortiment är rätt. Men vilken är vår beredskap att ändra våra tankemodeller, ta en ny typ av risk och hitta dessa kunder? 

 För att nå framgång måste en produkt eller tjänst överträffa kundens förväntningar. Att kunden är nöjd är inte nog. Kunden måste också bli hänförd därför att hen får någonting som hen inte ens kunde föreställa sig när produkten eller tjänsten köptes.  Som kunder begär vi inte det bästa i världen, utan någonting i rätt paket som underlättar vårt arbete och löser vårt problem.

Framery, som valts till primus bland tillväxtföretag i Birkaland, är ett gott exempel på ett företag som har lyckats överträffa kundens förväntningar på den internationella marknaden. Den telefonkiosk för kontorslokaler som företaget tagit fram kunde vara endast ett ljudisolerat utrymme, men design och noggrant genomtänkta detaljer gör den till en framgångsrik exportprodukt.

När inriktningen måste ändras, kan samtal med en annan företagare, kapitalplacerare eller till och med en tjänsteman (!) vara hjälp värdefullare än  pengar. 

För tillväxtföretag står många slags råd och rådgivare till buds. Alla råd lönar det sig kanske inte att följa, men det lönar sig att lyssna till alla. Att lyssna och lära av andra hör till en företagares viktigaste egenskaper. Uppstartsföretagare har beskrivit samtal med kapitalplacerare som gratis konsulthjälp av världsklass, trots att placeraren kanske inte investerade i bolaget.

Kärnan i ett tillväxtföretag är en riktig styrelse, som har vilja och förmåga till växelverkan och som lyhört kan följa med förändringarna på marknaden.  En extern rådgivare kan i sin egen roll utgöra en del av företagsteamet, vid sidan av styrelsen och ägarna.

I bästa fall kommer rådgivaren med insiderinformation från marknadsområdena och erfarenhet, och öppnar dörrar till nätverk till vilka företagaren inte annars skulle ha tillträde. Det lönar sig för företaget att söka samarbetspartner på nära håll för operativa funktioner och kontakter på marknadsområdena som kan bidra med kunnande. Det är också viktigt att komma ihåg att hålla styrelsen, coacher och rådgivare underrättade om hur företaget utvecklas. 

Det finns många hemläxor att göra före en internationalisering, och det lönar sig att göra så många av dem som möjligt i förväg. Och om allt inte går exakt enligt planerna, gör det inget. Ett misslyckande är ok, särskilt om det rättas till snabbt.  

Jukka Häyrynen
Direktör, uppstartsföretag
Innovationsfinansieringsverket Tekes

comments powered by Disqus