Ilona Lundström: Inte ens de stora klarar sig ensamma

2016-05-03

Finland behöver stora drivande företag som en del av ett mångsidigt näringsliv. Förutom deras roll som stora exportörer, sysselsättare och – trots debatten på senare tid – stora skattebetalare (de hundra största återfinns till exempel den här nyheten från Yle), har de en synnerligen viktig roll när det gäller kompetensutveckling. Kommer Finland vidare eller stampar vi på stället – det påverkas i stor utsträckning även av de stora företagens vilja och förmåga att förnya sig.

När stora företag söker efter nya affärsområden och kompletteringar till den kompetens som de behöver, finns de nya idéerna ofta i små företag eller forskningsorganisationer. Tekes erbjuder hävstångskraft för att få detta hjul inom näringslivets förnyelse i rullning. För stora företag handlar det om en betydande hävstång även i den en annan riktning, då vi vet att nästan varje euro som vi investerar i stora företag hamnar i små företag och forskningsorganisationer via underleverans.

Finländsk kompetens är världsledande inom många branscher och Finland är för närvarande en attraktiv innovationsmiljö. Till exempel har läkemedelsjätten Bayer, som satsar kraftigt på produktutveckling, placerat en av sina största enheter för global klinisk forskning hit, och företaget har ett forskningssamarbete med Auria Biopankki och Orion Pharma. Under ledning av Rolls-Royce Oy Ab pågår ett stort projekt för att utveckla fjärrstyrning av fartyg, vilket stärker positionen för Finlands havskluster som världsledande expert inom fjärrstyrningsteknik inom sjöfart. Det Tekes-finansierade projektet för samman företag, universitet, fartygsplanerare, utrustningstillverkare och klassificeringsföretag.

Tillsammans med stora företag har små företag möjlighet att visa vad de kan. När Metsä Fibres bioproduktfabrik inleder sin verksamhet i Äänekoski, kommer EcoEnergy SF:s bioförgasningsanläggning att verka i samband med fabriken. Den unika anläggningen som framställer bioenergi av cellulosafabrikens slam får en viktig referens av att ha verkat tillsammans med biofabriken vid ett inträde på världsmarknaden. Som Metsä Fibres forskningsdirektör Niklas von Weymarn har konstaterat, så har stora ankarföretag en viktig roll inom projekt för bio- och cirkulär ekonomi. De möjliggör SM-företagens verksamhet som en del i ett ekosystem.

Inte ens de stora klarar sig ensamma. De behöver partnerskap och nya kunskaper, som kan erbjudas av till exempel forskning och SM-företag. Detta nätverkssamarbete stödjer Tekes genom sin finansiering.

Ilona Lundström, direktör

comments powered by Disqus