Reijo Kangas: Djärvhet, risktagning och finansiering, just det, och snabbhet

2014-09-15

Av dessa behöver hela Finland de två första och utöver dem behöver vårt lands ryggrad, de små- och medelstora företagen, finansiering. Snabbt. Nu är den rätta tiden att gräva fram utvecklingsidéerna som blivit i skåpen och sätta fart på dem. Färska erfarenheter visar dock att villigheten till tillväxt och i synnerhet risktagning är för anspråkslös. Varför är det så här?

Jag påstår att vi offentliga finansiärer och tillväxtacceleratorer kan hjälpa finska små- och medelstora företag mycket bättre än vi gjort hittills. Den nyligen publicerade Team Finlands servicebeskrivning samlar otroligt bra tjänsterna som främjar de inhemska företagens tillväxt och internationalisering. Den brokiga samlingen av tjänster har varit onödigt komplicerad, det medger jag, men nu går vi raskt framåt. Dessutom fungerar servicebeskrivningen för oss offentliga aktörer som en utmärkt helhetsbild av våra tjänster. Det finns ännu saker som måste finslipas, men det finska laget vässar sina klor.

Digitalisering är en av de faktorer som ofrånkomligt kommer att forma världen. Omvandlingen är aktuell just nu och Finland får helt enkelt inte missa tåget. Tekes öppnade förra veckan ansökan för projekt som utvecklar digital affärsverksamhet. Där söks projekt av alla de slag: från hård teknologi till nya digitala tillämpningar i de traditionella verksamhetsområdena. Vi håller också på att bereda ett industriellt internet, eller snarare ett businessinternet-program. Vi ska dock inte bli och vänta på det, utan jag utmanar alla små- och medelstora företag oberoende av bransch att digitalisera sin affärsverksamhet och söka tillväxt och internationella marknader här och nu.

Snabba försök lönar sig. Tekes demo- och pilotprojektsfinansiering är det rätta redskapet för att påskynda produktifieringen och kommersialiseringen och få respons om produktens funktionsduglighet direkt av kunderna. Utför till exempel grundliga ändvändar- och brukstester på produkten och testa hur nya material fungerar med den. Och tag reda på nya marknader med Team Finland Explorer -finansiering.

Hugg i – djärvhet, risktagning och finansiering, snabbt!

DI, MBA Reijo Kangas tillträdde i början av september som ansvarig direktör för Tekes finansiering och service till små- och medelstora företag.

comments powered by Disqus