Pekka Soini: Nu behövs alla krafter för att förnya ekonomin

2014-09-02

Slutet av augusti hade med sig goda nyheter för finska företag och samhället. De ytterligare nedskärningarna i Tekes finansieringsfullmakter som framfördes några veckor sedan har slopats.

Tekes ville att också våra kunder deltar i diskussionen. Därför samlade vi namn på företagsledare som ville framföra sin ståndpunkt till förmån för vikten av Tekes finansiering.

På drygt ett dygn fick vi cirka 70 företagsledare bakom vår motion. De representerade företag från snabbt växande startups till de största börsbolagen. Jag vill tacka alla företagsledare för det värdefulla stödet. Det är fint att veta att våra kunder delar uppfattningen om Tekes betydelse som en förnyande kraft i samhället och ekonomin.

Den extra nedskärningen på 30 miljoner euro i finansieringsfullmakten skulle direkt ha skurit ner finska innovationer, sådana som Tekes finansiering enligt forskningen skapar.

Finland behöver just nu mera exportinkomster. Därför är det bra att notera att exporten för de små- och medelstora företagen som har varit Tekes kunder har ökat med 20 procent varje år.

Tillväxtföretagen spelar en stor roll när ekonomin förnyas. Tekes finansiering har hjälpt tillväxtföretag ut i världen och företag att få fortsatt finansiering.

Paul Heydon vid London Venture Partners, som har investerat mycket i Finland, erkände betydelsen hos Tekes finansiering i webbtidningen TechCrunch. Enligt Heydon är det finska systemet för företagsstöd det bästa som han känner till.

Förnyelsen av ett stort företag är en stor farthållare som drar med sig många mindre företag till nya marknader. Tekes finansiering till stora företag sätter igång projekt som i annat fall inte skulle förverkligas.

Den offentliga finansieringen till företag är en drivkraft som accelererar ekonomin nästan överallt i världen. Ofta glömmer man att den offentliga finansieringen för forskning och produktutvecklingen i företag i till exempel USA jämfört med Finland är mångfaldig i förhållande till bruttonationalprodukten. Då kunskapens och kompetensens betydelse för den ekonomiska tillväxten blir allt intensivare, måste Finland försäkra sig om att vi ger näring åt det innovativa i ekonomin med nödvändig finansiering.

I Tekes förstår vi vår roll och vårt ansvar som en samhällsförnyande kraft. Vi arbetar allt hårdare så att varje euro som vi beviljar till ett företag, en organisation och för forskning genererar ännu mera omsättning, arbetsplatser, kompetens och välfärd för oss alla i Finland. Framgång i den internationella konkurrensen kräver konstant förnyelse och risktagning.

Pekka Soini
generaldirektör

Mera fakta om resultat och inverkan av Tekes finansiering

 

comments powered by Disqus