Minna Hendolin: Finland bäst på individualiserad hälsovård

2014-06-02
Finland har fått ett betydande trumfkort i den internationella konkurrensen om investeringar och ny affärsverksamhet inom hälsobranschen: offentliga och privata aktörer har lagt fram en gemensam syn på den kommande utvecklingen för forskning och innovationer inom hälsobranschen.

Tre ministerier (ANM, SHM, UKM), Tekes och Finlands Akademi har tillsammans med aktörer inom hälsobranschen gjort upp en ny tillväxtstrategi för forskning och innovation inom hälsobranschen. Det är första gången som ministerierna tillsammans har granskat hälsobranschen med tanke på innovationsverksamhetens och näringslivets tillväxt och förbundit sig till ett gemensamt verksamhetsprogram.

Målet i strategin är att Finland ska bli en internationellt känd föregångare när det gäller forskning och innovativ verksamhet, investeringar och ny affärsverksamhet inom hälsobranschen med nytta för människornas hälsa, välmående och funktionsförmåga.

När vi får fler företag i hälsobranschen, större omsättning och internationella investeringar och forskningspartner och den finländska hälso- och sjukvården får bättre tillgång till de nyaste forskningsrönen och vårdmetoderna får också medborgarna nya metoder för att upprätthålla sin hälsa. Det är alltså till nytta för alla.

En viktig orsak till strategin är att även om Finland har satsat betydande offentliga medel på forskning kring hälsa och på många sektorer nått den absoluta världstoppen inom hälsovetenskap, har investeringen i forskningen emellertid inte till fullo kunnat utnyttjas i samhället och affärsverksamheten. Finland har en utmärkt möjlighet att bli bäst i världen inom personlig hälsovård och därtill hörande affärsverksamhet. Nu finns det en realistisk chans.

Som finansiär av innovationer har Tekes en viktig roll för att målen ska nås. Tekes har redan raskt skridit till verket bland annat genom att börja planera ett nytt program inom individualiserad hälsovård och genom att bearbeta planen för utnyttjande av programmet Horizon 2020 för hälsotemats del. I vårens ramförhandlingar drog arbets- och näringsministeriet upp en klar riktlinje när det lyfte upp hälsobranschen till en av tyngdpunkterna för den offentliga kapitalinvesteringsverksamheten.

Finlands innovationssystem är internationellt erkänt som ett av världens bäst utvecklade ekosystem inom branschen. I dagens utmanande nationalekonomiska situation måste det här maskineriet trimmas ytterligare och ny tillväxt måste modigt sökas inom den ständigt växande hälsobranschen. Låt oss göra det tillsammans!

Direktör Minna Hendolin
Den livskraftiga människan

 

comments powered by Disqus