Martti Äijälä: Tillsammans ut i världen

2014-10-03

"Vi ska ta världen med storm" är ju ett bekant svenskt talesätt. Så kan man också sammanfatta Team Finlands verksamhet.

Team Finland, som håller på att utvidgas, är till konkret nytta för företag som siktar internationellt. Team Finland har samlat offentliga internationaliseringstjänster till en och samma helhet, som samtidigt är enklare att utnyttja. Man håller också på att öka samarbetet mellan olika aktörer så att olika tjänster bildar en enhetlig kedja.

Tekes roll i helheten är att erbjuda finansiering och sparrning så att nya produkter och tjänster och affärsverksamhetskoncept i anslutning till dem utvecklas. Vi uppmuntrar företag att ge sig ut på nya marknader och hjälper dem att lyckas med detta genom att erbjuda information och delta i riskfördelningen.

Via tjänsten Team Finland Future Watch erbjuder Tekes utsikter om hur affärsverksamheten kan utvecklas. Förutom finansiering erbjuder Tekes program företagen samarbetsnätverk och försöksplattformer.

För företag i olika faser erbjuds helheter som olika aktörer skräddarsytt, som Tillväxtbanan, som är avsedd att stöda internationalisering av tillväxtföretag, och Team Finland LetsGrow, som är Finnveras, Finpros och Tekes gemensamma finansieringsprogram för att öka tillväxtföretagens internationella tillväxt. I dessa har centrala Team Finland -aktörer, Finpro, Finnvera, Tekes och ofta också NTM-centralerna och deras partners, förenat sina tjänster.

Tjänsterna utvecklas hela tiden i riktning mot att komplettera varandra allt mer. Den mest centrala redan genomförda förändringen rör Finpros verksamhet. De avgiftsbelagda konsulttjänsterna har avknoppas till ett särskilt bolag och det förnyade Finpro har ansvar för den avgiftsfria internationaliseringsrådgivningen.

I samband med att internationaliseringstjänsterna vid Finpro förändrades öppnade Tekes Team Finland Explorer-finansieringen för i år. Med denna finansiering kan företaget köpa utredningar av sakkunniga som stöd för att ta sig in på nya marknader. Från och med början av nästa år kan motsvarande stöd sökas vid NTM-centralerna.

Det allt tätare samarbetet mellan aktörerna betjänar också företagen genom att man samarbetar vid olika evenemang, som vid underleverantörsmässan Alihankintamessut i Tammerfors och varför inte evenemanget Health 2.0 i USA.

Team Finland samlar ihop offentliga internationaliseringstjänster till en helhet, så att företagen lättare ska få en helhetsbild av tjänsterna och kunna ha nytta av dem. Aktörernas gemensamma och kompletterade utbud och verksamhetsmodeller bidrar å sin sida till att tjänsten blir en allt mera enhetlig servicekedja.

Martti Äijälä
Tekes

Team Finland -tjänsten för företag som siktar internationellt

Anne Palkamo
comments powered by Disqus