Kari Herlevi: Brasilien är mer än samba och karnevaler

2014-06-16
Sorlet är livligt i ett av de trendiga områdena i den stora brasilianska metropolen Sao Paulo. Med tanke på att fotbolls-VM i juni är så nära förestående skulle man kunna tro att brasilianarna bara har fotboll på hjärnan. Istället för fotbollsfans fylls salen av experter på kommunalt avfall.

En grupp finländska pionjärföretag är också med. De finländska företagen kan erbjuda lösningar på Brasiliens växande problem med avfall som i synnerhet plågar storstäderna.

Åhörarna på seminariet deltar väldigt livligt i diskussionen. Ur ett finländskt perspektiv blir diskussionen rentav hetare när man funderar på hur avfallsproblemen kan lösas. Det kommer fram att 800 000 personer i Brasilien försörjer sig på att samla skräp. Det är bara ett fåtal av dessa som är medlemmar i fackförbunden och många lever under fattigdomsgränsen. Många anser att ett teknologiskt kliv framåt är en direkt omöjlighet, eftersom det skulle lämna ett stort gap i människors utkomst.

Jag funderade på saken en stund, men sedan stiger en brasiliansk man bland åhörarna upp och konstaterar: "Det är sant att det här är en svår ekvation, men hur många av oss hoppas att våra barns framtid ska bestå av att samla avfall på avstjälpningsplatserna?"

I Brasilien, liksom i många andra utvecklingsländer, är det vanligt att företag deltar på olika sätt i sociala projekt som gör gott på det lokala planet. Dessa projekts betydelse ska man inte underskatta. Det ger företagen ett gott rykte, men även bra arbetskraft och eventuellt även skattemässig nytta.

Cleantech- och bioekonomimarknaden i Brasilien lockar allt fler finländska företag. Det är ändå skäl att påminna om att man inte kan åsidosätta de sociala frågorna trots att den gröna ekonomin ofta handlar om att försöka förena ekonomi och miljöaspekter. I sista hand handlar det om människors välbefinnande.

Jag är själv en stor vän av fotboll och därför kommer jag säkert att tillbringa mycket tid med att titta på VM. Det händer mycket annat intressant i Brasilien utöver fotbolls-VM. Team Finland Future Watch ger information om möjligheter till internationell affärsverksamhet och faktorer som förändrar verksamhetsmiljön. Servicen utvidgas i år så att den inkluderar information om Brasilien.

Ur ett innovationsperspektiv har Brasilien ett stort driv. I landet finns det kunskap om förändringar på systemnivå som vi finländare också kunde lära oss av. Till exempel är 90 procent av alla bilar i Brasilien så kallade flexifuel-bilar som man kan köra med förnybara biobränslen.

Vid Tekes planerar vi som bäst en gemensam finansieringsansökan tillsammans med Brasiliens ledande innovationsfinansiär Finep. För många finländska företag är Brasilien fortfarande en främmande marknad och tillträde till marknaden krävs det ofta att man har bra partners. En finansieringsansökan kunde vara ett bra sätt för finländska företag att hitta nya möjligheter till affärsverksamhet i Brasilien. Håll alltså öronen öppna och njut samtidigt av den stora sportfesten!

Kari Herlevi
Programchef
Green Growth

comments powered by Disqus