Martti Äijälä: För de modigaste finns finansiering

2014-01-13

I den spända ekonomiska situation som nu råder behöver vi våra små och medelstora företag mer än någonsin tidigare eftersom nya arbetsplatser främst skapas inom dem. För att företaget ska kunna växa till en betydande arbetsgivare förutsätts ofta att det siktar mot den internationella marknaden. Den inhemska marknaden i Finland är för liten för många branscher. För att nå framgång på den internationella marknaden krävs konkurrenskraftiga produkter som svarar på kundernas behov. Viljan att internationaliseras är inte tillräcklig i sig – därtill behövs forsknings- och utvecklingsverksamhet för att åstadkomma nya konkurrenskraftiga produkter, tjänster och verksamhetssätt samt kunskaper.

Trots den nuvarande ekonomiska situationen och nationalekonomernas pessimistiska siffror är efterfrågan hos små och medelstora företag på Tekes forsknings- och produktutvecklingsfinansiering fortsättningsvis hög – på samma nivå som toppåret 2011. För att få finansiering från Tekes måste företaget själv betala hälften av utvecklingskostnaderna, vilket tyder på att företagen tror och satsar på framtiden. Det finns alltså mod och en vilja att ta risker.

Enbart ett produktutvecklingsprojekt är inte tillräckligt för att få finansiering från Tekes. Företaget måste också kunna utveckla sina kunskaper om internationell affärsverksamhet, sin kundförståelse, logistik och prissättning. Först då föds ny, lönsam affärsverksamhet och nya arbetsplatser ur de innovativa produkterna och tjänsterna. I de projekt som Tekes finansierar ingår nuförtiden nästan alltid kartläggningar av kunder, pilotförsök och planering av kommersialiseringen. Företagets vilja att växa och bli internationellt är alltid förknippat med risker, men i sådana projekt kan Tekes vara med som delfinansiär och riskdelare.

Även i forsknings- och produktutvecklingsprojekt kan man lära sig att bli internationell och att nätverka. Utöver den nationella finanseringen erbjuds dessutom flera internationella finansieringsinstrument som Tekes förmedlar och koordinerar. EU:s ramprogram Horisont 2020 som inleds i januari är det mest betydande av dessa, och det fokuserar särskilt på små och medelstora företag. Det finns också gemensamma finansieringsprogram med Ryssland, Kina, Kanada och Tyskland, där Tekes finansierar det finländska företaget och den internationella partnern företaget eller forskningsgruppen från det egna landet. Utöver den gemensamma produktutvecklingen föds i dessa projekt många nya nätverk, partnerskap och synlighet, som bidrar till att utvidga affärsverksamheten.

Nätverket Team Finland har fått mycket synlighet och höjt företagens förväntningar. För små och medelstora företag som vill växa och bli internationella erbjuds många tjänster. Arbets- och näringsministeriets aktörers gemensamma tjänstmodell Tillväxtbanan erbjuder företag en egen Tillväxtlots, som utgående från företagets affärsverksamhets- och internationaliseringsplaner letar efter de offentliga finansierings- och experttjänster som passar företaget bäst. På så sätt kan företag, som ännu inte känner till det offentliga finansieringsfältet fullständigt, snabbare gå framåt. Inom programmen Market Access kan Tekes finansiera utvecklingen av företagens internationella affärsverksamhet tillsammans med MBA-studerande vid världens toppuniversitet i USA, Kina och Sydostasien.

Målet med finansieringen från Tekes är att skapa tillväxt. Som tur finns det bland de små och medelstora företagen många företag som vill växa och förnya sig och i vars framtid det är meningsfullt att investera också skattebetalarnas pengar. År 2013 finansierade Tekes små och medelstora, startup- och äldre företag med cirka 230 miljoner euro. Företagen satsar själva minst samma summa på sina projekt. Av de nya produkter och tjänster som finansierats väntas i framtiden en omsättning på fem miljarder euro.

Martti Äijälä
Direktör, tillväxtföretag
Tekes

 

comments powered by Disqus