Eero Silvennoinen: Team Finland Future Watch öppnar för businessmöjligheter

2014-02-14

En kännedom om den globala spelplanens framtid hjälper små och medelstora företag att nå framgång. Team Finland -nätverket ute i världen och i Finland hjälper till med att gestalta framtiden, att känna igen internationella affärsmöjligheter och att utnyttja dem.

Team Finland Future Watch -tjänsten är ämnad för små och medelstora företag som strävar till att växa internationellt och som deltar i t.ex. Tekes program, Tillväxtbana-programmet eller andra samarbetsprojekt.

Verksamheten utgår från kundernas behov och det inhemska Team Finland-nätverket bildar en bra länk till företagen. Målet är att hjälpa företagen att utnyttja framtidens affärsmöjligheter bättre än tidigare. Tjänsten riktas till företagsgrupper för att nyttjas av företagen inom gruppen. Tidsperspektivet för nyttjandet av informationen är 2-5 år.

Informationsförädling genom kollektiv intelligens och interaktion

Det finns massvis med information om framtiden, men enbart information räcker inte. Det väsentliga är människorna, interaktionen och att forma sig en uppfattning. Future Watch -tjänsten för samman information som öppnar för nya synsätt och möjligheter med små och medelstora företag som vill utvecklas, och hjälper företagen att se nya möjligheter och utveckla sin näringsverksamhet.

För att söka mening och bilda sig en uppfattning behövs kollektiv intelligens, interaktion och samarbete. På så sätt får vi svar på vilka affärsmöjligheter som öppnar sig för företagen och vad information och signaler från den omgivande världen betyder inom en viss bransch eller för ett visst företag och dess produkter. Det behövs informationsanalys och illustrerande exempel.

Kärnverksamheten för Team Finland Future Watch är interaktionstillfällen, sense making -sessioner där man söker efter en gemensam syn och mening för den information som samlats från omvärlden. Framsynt information kommer till nytta i t.ex. strategi- och styrelsearbete.

Ett Future Watch -exempel är utredningen Future of Waste Management in Russian Megacities som hör till Tekes Green Growth -program. Ett annat exempel är framsynsdelen av RYM Summit 2013.

Tillverkningsindustrins förnyelse på tapeten

Ett av årets nya teman är tillverkningsindustrin. Nya verksamhetsmodeller, service, möjligheter för små och medelstora företag och globala ekosystem är nyckelteman. Möjliggörande teknologier är t.ex. det industriella internet och 3D-utskrift.

Experiment, fortgående utveckling och tillämpning av co-creation -principen hör alla till prognostiseringstjänsterna inom Future Watch. Inom på arbetet kan man starta experiment och andra åtgärder i samarbete med små och medelstora företag. Verksamheten är fortlöpande medan teman byts ut och förädlas.

Team Finland Future Watch -tjänsten förverkligas och utvecklas under ledning av Tekes i samarbete med arbets- och näringsministeriet, Finpro, utrikesministeriet och dess ambassadörsnätverk, Finnvera, Sitra, VTT, Teknologiindustrin och Finlands näringsliv.

Future Watch är offentlig verksamhet. Future Watch tävlar inte med det privata utbudet utan utmanar den privata sektorn att använda information för att producera tjänster. Vi välkomnar återkoppling och idéer för utveckling av verksamheten.

Det lönar sig att följa webbplatsen för Future Watch

Slideshare

Eero Silvennoinen, direktör, styrning och nätverk, Tekes
Twitter: @EeroJS #tffuwa

comments powered by Disqus