Erja Ämmälahti: Vi spurtar mot bioekonomi

2013-02-25

Jag hamnade i en diskussion med en europeiska kollega om bioekonomins djupgående natur. Min kollega menade att bioekonomi är en landsbygdsfråga. För att bioekonomi ska lyckas krävs innovationer inom jordbruket och fungerande logistikkedjor för råvaror och produkter. Dessutom måste man utnyttja sidoströmmar och öka antalet utbildade i jordbruksprocesserna. Det är enkelt att instämma – under förutsättning att skogar och förnybara råvaror överlag jämställs med ordet jordbruk.

En fungerande bioekonomi utnyttjar även sidoströmmar till redan förbrukade råvaror och processer eller producerar ny användbar biomassa genom sina processer. Till exempel praktiseras redan tänkesättet ”den enes avfall, den andres råvara” inom livsmedels- och energiföretag. Det är sådana övergripande och branschöverskridande idéer för utvecklingen av verksamhetsmiljön och affärsverksamheterna som Tekes vill främja i Bioekonomispurten. Men mer om spurten senare.

Ett ämne som ofta diskuteras entusiastiskt är vilka råvaror eller teknologier som ingår i bioekonomi och vilka som inte gör det. Bioekonomi är dock konceptet att utnyttja förnybara råvaror med hållbara processer. Det är viktigt med heltäckande material- och energiflöden, men inte väsentligt med vilka teknologier detta realiseras. Globala råvaruflöden kan utnyttjas på många sätt, däremot måste de alltid vara hållbara. 

Vi skulle behöva komma på nya användningsområden för biomassa. Nokian renkaat fann ytterligare egenskaper till sina dubbfria däck i träfibern. Vad mer skulle vi kunna använda biomassakomponenter till? Går det att hitta egenskaper som kan ersätta befintliga metall- och oljebaserade komponenter? Hur kan vi uppfylla marknadens behov med hållbara produkter och successivt ersätta oljebaserade komponenter?

Det räcker inte med enkla metoder som finslipar de nuvarande processerna och kostnadseffektiviteten. Bioekonomi som konkurrensfördel skapas ur nya tillvägagångssätt. Vi måste producera hållbart. Vi måste producera nya produkter eller åtminstone med nya metoder och med nya samarbetspartner. Vi får inte fastna i planeringsstadiet utan prova oss fram: gå från projektekonomi till försöksekonomi. Utmana era samarbetsparter att komma med idéer och få kontakt med oss bioekonomispurtare! Förnya er hållbart – vi finansierar risken!

Erja Ämmälahti
ansvarig för Bioekonomispurten

Den 14 februari 2013 gick startskottet för Tekes Bioekonomispurt. Där utmanar vi företag att utvecklas, inleda partnerskap och starta värdenätverksprojekt baserade på bioekonomi som förnyar affärsverksamheten. Med värdenätverk avses företagens verksamhetsmiljö – dem man gör eller borde göra affärer med. I Bioekonomispurten kan ni kontakta Tekes med färdiga projektförslag eller bara en idé som vi sedan finslipar tillsammans. De bästa branschförnyande föregångarprojekten finansieras.  

comments powered by Disqus