Heikki Aro: Våga välja bioekonomi

2013-09-16

Jag bor på min hemgård vid Pemarån i Egentliga Finland. Ån började användas för elproduktion på 1920-talet då tre kraftverk byggdes i ån. Ett av dessa kraftverk ligger precis i närheten av vår gård. Elbolaget kom tillsammans med markägarna överens om ersättningar för skadorna som orsakas av regleringen av vattennivån.

Historien berättar att min farfar och andra markägare i området blev erbjudna en engångsersättning som idag skulle motsvara några tusen euro, eller alternativt gratis el för en utsatt tid. Ingen av markägarna valde elerbjudandet. Den allmänna åsikten var att elförbrukningen aldrig skulle motsvara engångsersättningen. Nu, 90 år och många betalda kilowatt senare, tycker jag absolut att farfar kunde ha valt annorlunda. Ett gratis tidsbundet elkontrakt på till exempel 100 år hade varit en bra lösning...

Just nu – mer än någonsin tidigare – fattar vi beslut om framtidens nationalekonomi och välfärd. Antalet alternativ är ändå mycket begränsat. Engångslösningarna har använts upp, och nu kräver den ekonomiska tillväxten att man tar hand om naturtillgångarna på ett hållbart sätt, och utvecklar produkter och tjänster som stöder ett sådant funktionssätt. Nya och fördomsfria modeller för affärsverksamhet, produkter med högt mervärde samt värdenätverk som stöder nya typer av driftighet kommer i framtiden att stå för en betydande del av vårt lands ekonomiska tillväxt. Finska företag för med sig kunnande som baserar sig på bioekonomi ut i världen, och de vågar fatta beslut som ibland kan vara radikala.

Som man brukar säga, innebär förändring alltid både hot och möjligheter. Ofta finns det mycket sanning i dessa gamla ordspråk. Ett företag som försöker utveckla ny affärsverksamhet har den utmanande uppgiften att minimera hoten, men samtidigt maximera möjligheterna. Detta kunde ännu vara enkelt, men vad som gör beslutsfattandet ännu svårare är att skilja åt mellan hoten och möjligheterna. Ett hundra års elkontrakt kan verka som ett hot om det andra alternativet är att få en säker engångsersättning.

Gränsen mellan hot och möjlighet då det kommer till beslut om bioekonomi är ofta svår att dra. Tekes vill också vara med i att identifiera möjligheter, sprida risker och fatta modiga beslut som berör dessa.

Programmet Green Growth strävar efter nya typer av värdenätverk inom grön tillväxt – sådana där de gamla, traditionella gränserna mellan olika verksamhetsområden försvinner, resurseffektiva lösningar bär idéer framåt, och man kan se möjligheter i global affärsverksamhet som möter kundernas behov. Det lönar sig att utnyttja den positiva bild som allmänheten har av begreppet bioekonomi för att skapa och utveckla nya värdenätverk för framtida behov.

Heikki Aro
BiotalousSpurtti
Programchef

comments powered by Disqus