Tiina Tanninen-Ahonen: Känslor – tillväxtens bubblande källa

2013-03-07

I februari kallade Tekes det finländska näringslivet till att dryfta Finlands framgångsfaktorer. Under diskussionsmötet fördes en livlig och värdefull debatt om immateriella värden och service. Jag vill påstå att nyckeln till ekonomisk tillväxt i Finland är just det immateriella, vilket spelar en allt större roll i det globala värdeskapandet.

Vad talar vi egentligen om när vi talar om immaterialitet?

En känd märkesväska eller en lyxbil gör ett större hål i köparens plånbok än vad produktens produktionskostnader ensamma skulle göra. Som konsument är man redo att betala ett högre pris eftersom man upplever att värdet av väskan, bilen eller märkesvaran i fråga överstiger dess materiella värde. Det handlar med andra ord om varans immateriella värde, vilket uppstår till exempel genom produktutveckling, design, marknadsföring och försäljning. Känslan av att vara unik och att utmärka sig, den fina känsla som varumärket ger, är värdefull för slutanvändaren.

Känslor spelar en stor roll i våra val och beslut. En djup förståelse av målkonsumentens liv, vardag och affärsverksamhet är en livsviktig förutsättning för att ett företag ska kunna ta fram framgångsrika och för kunden betydelsefulla lösningar som leder till lönsam business.

Känslor spelar inte enbart in då man köper handväskor eller bilar, och de begränsas inte enbart till konsumtionsvaror. Att köpbeslut påverkas av känslor syns också i affärer mellan företag, i vilka mervärdet för kunden allt oftare ligger i en upplevelse av omsorg, en känsla av trygghet, en lättare vardag eller en smidig leveransprocess. Vinnare på marknaden är helhetslösningar som har tagits fram genom att lyssna på kunden och genom att förstå hur kunden motiverar sina köpbeslut.

Vet du vad kunden vill ha eller gissar du bara?

För att ett företag ska kunna skapa värdefulla helhetslösningar måste det kunna producera betydelsefulla produkter, vilket bygger på en djup förståelse av kunden. I dagens värld är det lätt att samla information om kundbasen. Det räcker dock inte att bara samla information, utan informationen måste också kunna tolkas och utnyttjas på rätt sätt. För detta behövs nya metoder och till och med helt nya, oväntade partners med hjälp av vilka man lyckas nå sina kunder inpå huden och förstå hur de tänker.

En lösning har framgång endast om den har värde för kunden. Ibland kan kunden vara en gåta till och med för sig själv – genuin förståelse kräver en djuplodande analys av kundens hela liv och en vision av hur den egna affärsverksamheten bör utvecklas med hänsyn därtill.

Vår uppgift på Tekes är att hjälpa finländska företag att växa. Vi är fast övertygade om att det centrala för tillväxt är hur näringslivet kan utnyttja sin immateriella kompetens för att skapa betydelsefulla produkter och tjänster för sina kunder. Sådant vill vi ha mera av i Finland.

Tiina Tanninen-Ahonen

Skribenten är direktör för Tekes enhet för tjänsteinnovationer och rekommenderar de av Etla publicerade böckerna Uutta arvoa palveluista och Mysteeri avautuu: Suomi globaaleissa arvoverkoissa (på finska).

comments powered by Disqus