Pekka Soini: Smidigt framåt på försök

2013-01-09

Ramarna för Tekes nya organisationsmodell stod klara lämpligt till början av det nya året. Som utgångspunkt har vi haft att utveckla Tekes på så vis, att vi ännu bättre än tidigare kan betjäna olika kundsegment enligt deras individuella behov.

Vårt mål med förnyelsen är en kundnära organisation, med tydlig ansvarsfördelning, som kan agera snabbt, effektivt och flexibelt. Vi förbereder övergången till den nya organisationen på så vis, att verksamheten helt övergått till den nya modellen i slutet av mars.

Kundservicen och behandlingen av finansieringsansökningar fortsätter hela tiden som vanligt. Det förekommer inga avbrott i verksamheten. I samtal som förts med personalen har jag betonat att god kundbetjäning är viktigt även i en övergångssituation.

Det förnyade Tekes har 11 ansvarsområden. Största delen av personalen finns inom ansvarsområden riktade till kundsegment. Vi inkluderar personalen på ELY-centralerna som utför Tekes arbetsuppgifter så smidigt som möjligt i verksamheten.

Tre av ansvarsområdena är uppdelade enligt kundsegment i tjänster för nystartade företag, tjänster för tillväxtföretag som står inför internationalisering och tjänster för stora företag och offentliga organisationer. Vi valde en indelning enligt kundsegment, eftersom behoven ser olika ut inom de olika kundsegmenten och eftersom även de tjänster vi erbjuder olika kunder skiljer sig från varandra.

Tre ansvarsområden valde vi enligt tyngdpunkterna i de prioriterade innehållen i Tekes strategi. Dessa är naturresurser och hållbar ekonomi, en livskraftig människa samt en intelligent byggd livsmiljö. På dessa områden verkar vi som initiativtagare och samhällspåverkare.

Fem ansvarsområden är helheter med inslag av organisationens övriga ansvarsområdena.  Dessa är styrning och stöd av finansiering, utveckling av arbetslivet och personalen, marknadsföring och kommunikation, styrning och internationell verksamhet samt gemensamma stödtjänster.

I försökssyfte bestämde vi oss för att kombinera utvecklingen av det finländska arbetslivet och utvecklingen av vår egen personal i samma ansvarsområde. Under ett år testar vi hur det går, vi drar lärdomar och fattar sedan beslut om fortsättningen. Detta är ett exempel på hur även vi själva vill testa nya saker.

Innovativa offentliga upphandlingar och Programmet Innovativa städer (INKA) är exempel på verksamhetsmodeller, med vilka vi uppmuntrar olika aktörer att smidigt prova på nya saker.

Den smidiga verksamhetsmodellen återspeglas även av att direktörerna för våra ansvarsområden valts på viss tid, i huvudsak för tre år.

Pekka Soini
Skribenten är generaldirektör för Tekes.

Tekes nya ledning  

comments powered by Disqus