BioIT

Programme manager

Teppo Tuomikoski
tel. +358 50 5577 749
teppo.tuomikoski (at) tekes.fi

Adviser

Antti Saloranta
tel. +358 50 5577 7959
antti.saloranta (at) tekes.fi

Director

Minna Hendolin
tel. +358 50 5577 665
minna.hendolin (at) tekes.fi

Communication

Communication Manager Pia Mörk
tel. +358 50 5577 513
pia.mork (at) tekes.fi